9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าที่ต้องไป

1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

หากไม่ได้ไปไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ก็เหมือนยังไปไม่ถึงพม่า เจดีย์องค์ใหญ่สีทองอร่ามเป็น ที่ประดิษฐานประเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  ตั้งอยู่ที่กรุงหงสาวดี เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่ามานานนับ 2,000 ปี และด้วยความศรัทธาของชาวพม่า ต่างพากันบริจาคทองคำหุ้มองค์เจดีย์เอาไว้ให้สูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งประดับยอดด้วยเพชรพลอยอันเลอค่า เมื่อไปถึง ก็จะพบกับชาวพม่าทุกเพศทุกวัยที่มาสวดมนต์ ณ ลานอธิษฐาน และช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก

2.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง

ชเวสิกอง หรือ “เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ” ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม มีอายุเกือบพันปี สร้างขึ้นหลังจากพระเจ้าอโนรธามังช่อยกทัพไปตีมอญได้สำเร็จ ทำให้เจดีย์ชเวสิกองเป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากมอญนั่นเอง และภายในองค์เจดีย์ยังบรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว พระธาตุกระดูกไหล่ และพระธาตุพระนลาฏ

3.พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย

พระธาตุอินทร์แขวน ความ อัศจรรย์ทางธรรมชาติของก้อนหินแห่งศรัทธาสีทองขนาดใหญ่ ที่ยื่นออกมานอกหน้าผา เหรือนว่าจะหล่นลงมา แต่กลับตั้งอยู่อย่างมั่นคง ราวกับพระอินทร์เอามาแขวนไว้ เชื่อกันว่าผู้ได้ได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวน จะได้กุศลเท่ากับการนมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสรวงสวรรค์

4.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอร์

อีกหนึ่งเจดีย์โบราณที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี พระธาตุมุเตา หรือ พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ ตั้งอยู่กรุงหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ที่มีความงดงามตามแบบฉบับมอญแท้ๆ เป็นที่กล่าวขานกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อครั้งที่กษัตริย์จะออกศึกคราใด ก็จะมานมัสการพระธาตุนี้ก่อนทุกครั้ง และจะได้ชัยชนะกลับมา มีจุดอธิษฐานที่เป็นพระธาตุเดิมที่เคยพังทลายลงมาจากแผ่นดินไหว โดยให้เอามือและหน้าผากแตะไปที่พระธาตุองค์เดิมที่หัก และอธิษฐาน สิ่งที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล

5.พระบัวเข็ม วัดผ่องเตาอู

วัดที่สำคัญที่สุดแห่งรัฐฉาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวอินทา เป็นที่ตั้งของ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปไม้อันศักดิ์สิทธิ์จำนวน 5 องค์ ซึ่งมองแทบไม่เห็นว่าองค์พระเดิมหน้าตาเป็นอย่างไร ด้วยศรัทธาของชาวพม่าที่ปิดทองจนเห็นเป็นเพียงก้อนทองกลมๆ เชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวย และชนะศัตรูได้

6.เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์

เจดีย์โบตาทาวน์ แปล ว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ผู้คนต่างพากันมาขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอพรใดก็จะได้สมปรารถนา

7.เจดีย์เยเลพญา

หาก จะขอพรเรื่องธุรกิจการค้า เจดีย์เยเลพญา แห่งสิเรียม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรไปสักการะ เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ สร้างขึ้นสมัยที่มอญเรืองอำนาจ และอธิษฐานว่าถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถึงมีผู้คนมากราบไหว้มากเท่าไหร่ ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าไปเยือน

8.พระตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เป็น พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระพักตร์สีขาว ดวงตาเป็นแก้ว เปลือกตาสีฟ้า พระโอษฐ์สีแดง และมีจีวรพริ้วไหวราวกับของจริง เราจึงมักเรียกกันว่า พระตาหวาน

9.พระมหามัยมุนี

พระมหามัยมุนี แห่ง เมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีลมหายใจจริงๆ ดังนั้น ในทุกๆ เช้าจึงมีพิธีล้างพระพักตร์ และแปรงพระโอษฐ์แล้วใช้ผ้าที่ผู้คนนำมาถวยเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวาย เชื่อว่าใครได้เข้าร่วมพิธีจะได้บุญกุศลบารมีอย่างยิ่ง

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *